I den siste versjonen av Ladeboken utgave 8 har vi mye ny data, både for gamle og nye krutt, og gamle og nye kuler. Ladedata til en rekke ammunsjonstyper er oppdatert, blant annet de store 6,5x55-308 Winchester og 30-06.

I tillegg har vi lagt vekt på å tydeliggjøre sikkerhetsrutiner og vurdering av trykk gjennom mekaniske trykktegn og og enkelt utstyr som er tilgjengelig for den gjennomsnittlige hjemmelader.

Boken er ført i pennen av Jørund Lien, Norges eneste profesjonelle våpen og ammunisjonstester, og han har som i foregående utgavestått for all hjemmelading testskyting.

Mens en del andre kilder tester et par ladninger med hvert krutt og kule og så regner seg frem til resten, tester Jørund kompromissløst  hver eneste lading som kommer på trykk.

Nytt av året er spinoffen Ladenotater. Din egen kunnskapsbank om hjemmelading.

All ladedata som blir presentert i Ladeboken er selvfølgelig fra testvåpnene som redaksjonen har benyttet. Ikke fra ditt eget våpen. For å samle kunnskap om hjemmeladde patroner i eget våpen, er nøyaktig loggføring av alle data under lading og skyting en forutsetning. Sånn lærer du mest mulig om hva som passer best i ditt eget våpen.

Med nøyaktig innføring av data i Ladenotater vil du bygge deg opp en unik Ladebok for patroner ladd for og testet i ditt eget våpen. Ei egen ladebok som gjør det enkelt å gå tilbake for å finne hva slags komponenter som gir best resultat, eller hva som gir mindre bra resultat.

Oppsettet i Ladenotater er lik det standardoppsettet som blir brukt for lading og testskyting av patroner for Ladeboken.